Lượt xem: 115

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH: PHỦ CỜ TỔ QUỐC TRÀN NGẬP TÒA S4.01 NHÂN DỊP 30/4-1/5
Thông báo: Được sự hưởng ứng của các trưởng tầng, chúng ta sẽ phát động chiến dịch phủ kín cờ Việt Nam trên các ban công của tòa nhà S4.01 chúng ta nhân kịp kỉ niệm ngày giải phóng đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5 đồng thời xa hơn, chúng ta muốn lan tỏa một hình ảnh đẹp về tòa nhà chúng ta.

  • Các bước cụ thể triển khai sẽ được các trưởng tầng chia sẻ cụ thể trong Group Tầng.
  • Thời gian treo cờ: 25/4 – 2/5
  • Kích thước cờ và hướng dẫn vị trí treo: sẽ được gửi tới cư dân trong thông báo sau.


XEM THÊM