Lượt xem: 338


Sau khi đã có giấy Tạm trú tạm vắng/ Thường trú – Cư dân photo 2 bản nộp về Văn phòng BQL tại S402 (1 bản photo) và Văn phòng công ty nước Đồng Tiến Thành tại hầm B1, toà S2.03 (1 bản photo)

XEM THÊM